MATRÍCULA 22-23

LLISTAT DE L'ADMISSIÓ PEL CURS 22-23.

EN CAS D'ESTAR ADMESOS PEL PROPER CURS, AGAFAU HORA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA.

MOLT IMPORTANT!!!!

Les dates de matrícula són:

  • Ed. Infantil: del 23 al 28 de juny (ambdós dies inclosos)

  • Ed. Primària del 24 al 30 de juny (ambdós dies inclosos)

S’HAN DE RESPECTAR AQUESTES DATES PER DUR A TERME LA MATRICULACIÓ. ESPERAR ESTAR SEGURS DE QUE US HAN ADMÈS ABANS DE DEMANAR CITA.

Per poder demanar cita s’ha de fer via web a través del següent enllaç:

llistaSolicituds_9B8PCP33_Admissió EI,EP,ESO_Definitiu.pdf
Informació MATRICULACIÓ 22-23 (panell exterior)

INFORMACIÓ MATRÍCULES

DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR PER MATRÍCULA

2 fotos de carnet.

➢Fotocòpia del llibre de família (si no està

presentat).

➢Fotocòpia del DNI o passaport de l'alumne, pare,

mare i/o tutor legal (si no està presentat).

➢Fotocòpia de la targeta sanitària de l'alumne.

➢Fotocòpia de la cartilla de vacunes.

➢En cas de separació dels pares:

○ Conveni regulador de divorci.

○ Sentència del jutjat sobre la guarda i custòdia

de l'alumne.

AQUÍ PODEU CONSULTAR EL LLISTAT DE LA PUNTUACIÓ PROVISIONAL D'ADMISSIÓ PEL CURS 22-23.

NO ESTAN PER ORDRE DE PUNTUACIÓ. S’HA DE CONSULTAR EL DNI / NIE DE L’ALUMNE I MIRAR LA PUNTUACIÓ. LA PUNTUACIÓ FINAL ÉS LA COLUMNA 1. LA RESTA DE COLUMNES SON APARTATS

Llistat puntuació provisional curs 22-23.pdf