La nostra escola

HISTÒRIA DEL NOSTRE CENTRE

El nostre centre es troba ubicat a Llucmajor, al carrer Francesc Moragues 35 de Llucmajor, a les afores del nucli urbà, prop de la sortida de la carretera de S’Estanyol i ben a la vora de l’edifici dels Bombers de Llucmajor.


Llucmajor, poble de la comarca del Migjorn de Mallorca, té actualment, al nucli urbà, una població aproximada d’uns 13500 habitants. Durant la primera dècada d’aquest segle, el municipi de Llucmajor va sofrir un notable augment demogràfic, la qual cosa feu necessària la creació d’un nou centre escolar. Per aquest motiu, durant el curs 2008-2009 s’obrí el centre modular CEIP Llucmajor amb 30 alumnes

El canvi més significatiu es produí a l’inici del curs 2011-2012, moment en que deixàrem les aules modulars per traslladar-nos a l’edifici nou.


Actualment el centre rep el nom de CEIP Sa Marina de Llucmajor


Durant el curs 2021-22 comptam amb 37 mestres i 470 alumnes distribuïts en 6 aules d’educació infantil i 14 aules d’educació primària.


El CEIP Sa Marina de Llucmajor és una escola oberta, activa i que impulsa el creixement personal, social i acadèmic dels nostres alumnes amb l’ajuda de tota la comunitat educativa.


Una escola que fomenta els valors de cohesió, respecte, responsabilitat, innovació, solidaritat, transparència i compromís. En definitiva, una escola de tots i per a tots on mestres, alumnes famílies i personal no docent se’n sentin part important i imprescindible.

ELS NOSTRES TRETS D'IDENTITAT

Al CEIP Sa Marina de Llucmajor entenem l’escola com una escola de tots que treballa per aconseguir un objectiu comú, l’objectiu de formar infants autònoms, crítics, responsables, amb coneixements i conscients de formar part d’una societat en constant canvi i evolució. Per això, al nostre centre volem ser…

Una escola participativa

 • Escola on els nins i les nines, el personal docent, els pares i les mares i altres professionals han de tenir-hi veu explícita, encaminada a construir l’escola entre tots.

Una escola comunicativa

 • Escola que permet establir un diàleg permanent entre tots els sectors: mestres, famílies, infants i comunitat. Escola com a xarxa comunicativa amb espais de relació i comunicació en el propi centre i a través de les noves tecnologies (blocs d’aula, pàgina web,…)

 • Escola com espai on compartir idees i objectius i estar oberts a noves incorporacions.

Una escola humanista

 • Escola que vol acompanyar els infants en el seu procés de créixer, el seu procés d’aprenentatge al llarg del seu desenvolupament cognitiu, psico-emocional, motriu i social.

 • Escola com espai educatiu vinculat al benestar de tota la comunitat educativa.

Una escola laica

 • Escola que respecta per les diferents religions i conviccions religioses de mestres, alumnes i pares, així com d’altres membres que puguin tenir relacions amb la comunitat escolar.

Una escola mallorquina

 • Escola que entén la nostra llengua i la nostra cultura com a pilars de la nostra societat, que la respecta i promou, tot respectant i acceptant les cultures i llengües dels alumnes i les famílies que conviuen al nostre centre

Una escola Inclusiva

 • Escola que entén una educació per a tothom, una escola per a totes i tots, plural i defensora de la diversitat.¡

Una escola coeducativa

 • Escola que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de discriminació per raó de sexe.

Una escola solidària

 • Escola que està al costat del més necessitats, que promou l’ajuda i assistència als que més ho necessiten ja sigui per raons econòmiques, culturals o de salut.

Una escola crítica i autònoma

 • Escola que té com a objectiu formar persones autònomes, amb esperit crític, capaces de decidir per elles mateixes i de fomentar el debat i la discussió positiva.

Una escola que creu en l’infant com a protagonista de l’escola

 • Escola com a espai acollidor, tranquil, d’escolta, de confiança,…

 • Enfocat a encaminar l’aprenentatge i el creixement integral dels infants, amb una participació activa, que fomenta l’interès per aprendre, per descobrir, per imaginar i per reflexionar.