Espais

Al nostre centre hi trobam diferents espais exteriors i interiors.

A l’exterior podem trobar els patis d’infantil i primària com a zones d’esplai, l’hort i els espais corresponents a gimnàs, menjador i banys.

A l’interior de l’edifici hi trobam el hall els despatxos i les diferents aules.

A la planta baixa, a més dels despatxos, hi trobam les aules d’infantil amb els seus ambients corresponents, aules de suport i espais per a reunions.

Al primer i segons pis hi ha les aules de primer i segon cicle de primària, aula de suport i espais d’aprenentge.

A més tenim l’espai d’anglès, aula d’informàtica, espai d’art, l’aula de música i la biblioteca.